cig oen

 • Cig Oen

  gan Bob Jones a'i Fab

  Caiff ein hŵyn eu magu a'u bwydo, a dysgant bori gan eu mamau ar ein porfeydd breision ar lan y Culfor Menai. Ymhen amser, cant eu diddyfnu'n naturiol gan eu mamau. Rydym yn ffermio yn hen ffordd draddodiadol sydd, fel y gwyddom, yn cynhyrchu'r eidion a'r ŵyn gorau, sy'n fwy blasus a mwy diogel, yn naturiol ac yn y ffordd Gymreig.

  a
  b
  c
  d

WEDI EU MAGU AR BORFA'N NATURIOL

Chaiff tyfu fyth ei frysio, ac mae gan yr anifeiliaid fywyd pur fodlon a hamddenol gyda diet o laswellt traddodiadol (gwellt yn y gaeaf), a digonedd o le ac awyr iach.

 • Cig Oen Cymreig Naturiol
 • Yn Naturiol Gymreig
 • Yn Naturiol Flasus
 • Wedi'u Bwydo ar Wair yn Unig
 • Dim Porthiant Synthetig
 • Dim Gwrthfiotig
 • Dim Hormonau
 • Natur yn Unig

Daw blas bendigedig ein cig o'r glaswellt a blodau'r ddôl a dyf ar borfeydd ffrwythlon Cymreig glannau'r Fenai. Mae'r cig yn dynerach fyth oherwydd y bywyd hamddenol, ac yn ddiweddarach, trwy drin a chrogi'r cig yn gywir.

 • Cig Oen a Chig Eidion a Fagwyd Gartref yn Draddodiadol
 • Blas Naturiol Arbennig
 • Gwair yw Unig Borthiant ein Gwartheg a'n Hŵyn.
 • Dim Porthiant Artiffisial
 • Dim Hormonau Tyfu Dim Gwrth Fiotig Rheolaidd
 • Sicrhawn Flas a Thynerwch Traddodiadol i'n Cig

Crogir ein cig traddodiadol a fagwyd ar wair yn ein hoergelloedd i sicrhau ansawdd blas a thynerwch o'r gorau na ellir ei gael mewn unrhyw fodd arall.


NATURIOL GYMREIG - NATURIOL DYNER - NATURIOL FLASUS

Diolch am ymweld â'n gwefan. Gobeithiwn i chi ganfod yr hyn oeddech eisiau, os na wnaethoch, cysylltwch â ni'n ddiymdroi.