CROESO I WEFAN BOB JONES A'I FAB

Am Gynigion EBRILL cysylltwch  Robyn ar 07796521833

Y Perchennog Presennol yw'r pumed genhedlaeth o gigyddion.

Rydym yn adnabyddus ledled Gogledd Cymru am ddarparu cig o'r ansawdd gorau i'r cyhoedd ac i'r diwydiant arlwyo.

Daw ein hanifeiliaid o stoc a fagwyd o wartheg gawsant hwythau fagwraeth a gofal y teulu dros y ganrif ddiwethaf. Rydym yn gwybod llinach ein holl anifeiliaid.

 • Ni fyddwn FYTH yn defnyddio porthiant artiffisial
 • Ni fyddwn FYTH yn defnyddio hormonau tyfu.
 • Ni fyddwn FYTH yn rhoi gwrthfiotig yn rheolaidd.
 • CYNYRCH HOLLOL NATURIOL.
 • RHOWN WARANTIAD FOD EIN CIG YN DDIOGEL

 

 

Fferm "Llanfair Hall"Gyrr o wartheg Duon Cymreig wedi'u croesi a theirw Limousin a Charolais sydd yma. Rhy hyn flas a thynerwch hynod i'r cig a chyda braster isel y Limousin a'r Charolais, ceir cig eidion o'r ansawdd gorau gyda'r mesurau perffaith.

Caiff ein gwartheg ifanc a'n hŵyn eu magu a'u bwydo, a dysgant bori gan eu mamau ar ein porfeydd breision ar lan y Culfor Menai. Ymhen amser, cant eu diddyfnu'n naturiol gan eu mamau. Rydym yn ffermio yn yr hen ffordd draddodiadol, sydd fel y gwyddom yn cynhyrchu'r eidion a'r ŵyn gorau, sy'n fwy blasus a mwy diogel, yn naturiol ac yn y ffordd Gymreig.

Chaiff magu fyth ei frysio, ac mae gan yr anifeiliaid fywyd pur fodlon a hamddenol gyda diet o laswellt traddodiadol (gwellt yn y gaeaf), a digonedd o le ac awyr iach.

 • Cig Eidion Cymreig
 • Yn Naturiol Gymreig
 • Yn Naturiol Flasus
 • Wedi’u Bwydo ar Laswellt yn Unig
 • Dim Porthiant Synthetig
 • Dim Gwrthfiotig
 • Dim Hormonau
 • Natur yn Unig

Daw blas bendigedg ein cig o'r glaswellt a blodau'r ddôl a dyf ar borfeydd ffrwythlon Cymreig glannau'r Fenai. Mae'r cig yn dynerach fyth oherwydd y bywyd hamddenol, ac yn ddiweddarach, trwy drin a chrogi'r cig yn gywir.

 • Cig Oen a Chig Eidion a Fagwyd Mewn Ffordd Draddodiadol ar y Fferm
 • Blas Naturiol Arbenig
 • Gwair yw Unig Borthiant ein Gwartheg a'n Hŵyn.
 • Dim Porthiant Artiffisial
 • Dim Hormonau Tyfu Dim Gwrth Fiotig Rheolaidd
 • Sicrhawn Flas a Thynerwch Traddodiadol i'n Cig
 • Crogir ein cig traddodiadol a fagwyd ar wair yn ein hoergelloedd (cold rooms) i sicrhau ansawdd blas a thynerwch o'r gorau na ellir ei gael mewn unrhyw fodd arall.
 • NATURIOL GYMREIG - NATURIOL DYNER/FEDDAL - NATURIOL FLASUS

Mae ein peiriant rhostio mochyn newydd sbon yn unigryw o ran ei adeiledd a safon coginio'r cig.

Yn ein partïon Mochyn Rhost dim ond Porc Maes, a borthir yn yr hen ffordd Gymreig ar farlys a gwenith wedi'u tyfu gartref, a ddefnyddir. Daw blas bendigedig ein cig o'r glaswellt a blodau'r ddôl a dyf ar borfeydd ffrwythlon Cymreig glannau'r Fenai. Mae'r cig yn dynerach fyth oherwydd y bywyd hamddenol, ac yn ddiweddarach, trwy drin a chrogi'r cig yn gywir.

 • Cig Oen a Chig Eidion a Fagwyd Mewn Ffordd
  Draddodiadol ar y Fferm
 • Blas Naturiol Arbennig
 • Gwair yw Unig Borthiant ein Gwartheg a'n Hŵyn.
 • Dim Porthiant Artiffisial
 • Dim Hormonau Tyfu Dim Gwrth Fiotig Rheolaidd
 • Sicrhawn Flas a Thynerwch Traddodiadol i'n Cig
 • Crogir ein cig traddodiadol a fagwyd ar wair yn ein hoergelloedd i sicrhau ansawdd blas a thynerwch o'r gorau na ellir ei gael mewn unrhyw fodd arall.
 • NATURIOL GYMREIG - NATURIOL DYNER - NATURIOL FLASUS

Mae Ein Partïon Mochyn Rhost:-

 • Ar gael ar unrhyw achlysur
 • A gellir darparu ar gyfer digwyddiadau dan do neu y tu allan

Yn Bob Jones a'i Fab, yr arbenigwyr Mochyn Rhost, mae gofal a bodlondeb y cwsmer yn hollbwysig. I ddarllen AMBELL i neges gan NIFER o'n cwsmeriaid bodlon, cliciwch yma.

 • Fel arall, er mwyn gweld rhai o'r cwestiynau sy'n codi yn aml (FAQs), cliciwch yma.
 • Beth am wneud ymholiad ar-lein trwy glicio yma
 • I weld lluniau o Bartïon Mochyn Rhost, cliciwch yma.