Cysylltwch â Ni

 • Cysylltwch â Ni

  Bob Jones a'i Fab

  Cyfeiriad:-
  Bob Jones a'i Fab
  62-64 Stryd y Llyn
  Caernarfon
  LL55 2AF

ffôn:  01286 673383 neu 07796 521833

e: post@bobjonesandsonbutchers.co.uk

Rydym yn mynychu'r marchnadoedd awyr agored canlynol:-

 • Marchnad Pwllheli bob dydd Mercher.
 • Marchnad Llangefni bob dydd Iau a dydd Sadwrn
 • Marchnad Fferm Bangor bob yn ail ddydd Sul


Gweld map mwy

Fel arall, i wneud ymholiad ar-lein, llenwch y ffurflen isod ac fe gysylltwn â chi cyn gynted a gallwn. Er mwyn i ni ymateb i'ch ymholiad mor rhwydd â phosib, rhowch gymaint o fanylion ac y gallwch, os gwelwch yn dda.

Ffurflen Ymholiad Ar-lein

Cyswllt  
Enw:
Cyfeiriad:
Ffôn:
Symudol:
E-bost:
Y ffordd dymunwch i ni gysylltu:
Ymholiad:
 
 

Diolch am ymweld â'n gwefan. Gobeithiwn i chi ganfod yr hyn oeddech eisiau, os na wnaethoch, cysylltwch â ni'n ddiymdroi.