Pecynnau Barbiciw

 • Pecynnau Barbiciw

  gan Bob Jones a'i Fab

  Daw'r cig eidion a werthwn o'n gwartheg ein hunain a enir ac a fegir ar ein fferm ein hunain.

 • Mae blas traddodiadol arbennig i'n cig eidion a gaiff borthiant glaswellt y mae dulliau cyfoes, dwys, sydd wedi’u cyflymu'n gemegol, ymhell o'i efelychu.

Daw ein hanifeiliaid o stoc a fagwyd o wartheg gawsant hwythau fagwraeth a gofal y teulu dros y ganrif ddiwethaf. Rydym yn gwybod llinach ein holl anifeiliaid.

 • Ni fyddwn FYTH yn defnyddio porthiant artiffisial
 • Ni fyddwn FYTH yn defnyddio hormonau tyfu.
 • Ni fyddwn FYTH yn rhoi gwrthfiotig yn rheolaidd.
 • CYNNYRCH HOLLOL NATURIOL.
 • RHOWN WARANTIAD FOD EIN CIG YN DDIOGEL

Y GWARTHEG

Gyrr o wartheg Duon Cymreig wedi'u croesi a theirw Limousin a Charolais sydd yma. Rhy hyn flas a thynerwch hynod i'r cig a chyda braster isel y Limousin a'r Charolais, ceir cig eidion o'r ansawdd gorau gyda'r mesurau perffaith.

Caiff ein gwartheg ifanc a'n hŵyn eu magu a'u bwydo, a dysgant bori gan eu mamau ar ein porfeydd breision ar lan y Culfor Menai. Ymhen amser, cant eu diddyfnu'n naturiol gan eu mamau. Rydym yn ffermio yn yr hen ffordd draddodiadol sydd, fel y gwyddom, yn cynhyrchu'r eidion a'r ŵyn gorau, sy'n fwy blasus a mwy diogel, yn naturiol ac yn y ffordd Gymreig.

WEDI EU MAGU AR BORFA'N NATURIOL

Chaiff magu fyth ei frysio, ac mae gan yr anifeiliaid fywyd pur fodlon a hamddenol gyda diet o laswellt traddodiadol (gwellt yn y gaeaf), a digonedd o le ac awyr iach.

 • Cig Eidion Cymreig
 • Yn Naturiol Gymreig
 • Yn Naturiol Flasus
 • Wedi’u Bwydo ar Wair yn Unig
 • Dim Porthiant Synthetig
 • Dim Gwrthfiotig
 • Dim Hormonau
 • Natur yn Unig

Daw blas bendigedig ein cig o'r glaswellt a blodau'r ddôl a dyf ar borfeydd ffrwythlon Cymreig glannau'r Fenai. Mae'r cig yn dynerach fyth oherwydd y bywyd hamddenol, ac yn ddiweddarach, trwy drin a chrogi'r cig yn gywir.

 • Cig Oen a Chig Eidion a Fagwyd Gartref yn Draddodiadol
 • Blas Naturiol Arbennig
 • Gwair yw Unig Borthiant ein Gwartheg a'n Hŵyn.
 • Dim Porthiant Artiffisial
 • Dim Hormonau Tyfu Dim Gwrth Fiotig Rheolaidd
 • Sicrhau Blas a Thynerwch Traddodiadol i'n Cig
 • Crogir ein cig traddodiadol a fagwyd ar wair yn ein hoergelloedd i sicrhau ansawdd blas a thynerwch o'r gorau na ellir ei gael mewn unrhyw fodd arall.
 • NATURIOL GYMREIG - NATURIOL DYNER/FEDDAL - NATURIOL FLASUS

Diolch am ymweld â'n gwefan. Gobeithiwn i chi ganfod yr hyn oeddech eisiau, os na wnaethoch, cysylltwch â ni'n ddiymdroi.