AMDANOM NI

 • Amdanom Ni

  Bob Jones a'i Fab

  Y Perchennog Presennol yw'r pumed genhedlaeth o gigyddion. Rydym yn adnabyddus ledled Gogledd Cymru am ddarparu cig o'r ansawdd gorau i'r cyhoedd ac i'r diwydiant arlwyo.

 • Daw ein hanifeiliaid o stoc a fagwyd o wartheg gawsant hwythau fagwraeth a gofal y teulu dros y ganrif ddiwethaf. Rydym yn gwybod llinach ein holl anifeiliaid.

  • Ni fyddwn FYTH yn defnyddio porthiant artiffisial
  • Ni fyddwn FYTH yn defnyddio hormonau tyfu.
  • Ni fyddwn FYTH yn rhoi gwrthfiotig yn rheolaidd.
  • CYNYRCH HOLLOL NATURIOL.
  • RHOWN WARANTIAD FOD EIN CIG YN DDIOGEL

  Y GWARTHEG

  Gyrr o wartheg Duon Cymreig wedi'u croesi a theirw Limousin a Charolais sydd yma. Rhy hyn flas a thynerwch hynod i'r cig a chyda braster isel y Limousin a'r Charolais, ceir cig eidion o'r ansawdd gorau gyda'r mesurau perffaith.

  Fferm "Llanfair Hall"Caiff ein gwartheg ifanc a'n hŵyn eu magu a'u bwydo, a dysgant bori gan eu mamau ar ein porfeydd breision ar lan y Culfor Menai. Ymhen amser, cant eu diddyfnu'n naturiol gan eu mamau. Rydym yn ffermio yn yr hen ffordd draddodiadol, sydd fel y gwyddom yn cynhyrchu'r eidion a'r ŵyn gorau, sy'n fwy blasus a mwy diogel, yn naturiol ac yn y ffordd Gymreig.

  NEWYDD: Enillwyr "Beef Herd of the Year 2008/2009" - "North Wales Show Potentials"

  WEDI EU MAGU AR BORFA'N NATURIOL
 • Chaiff magu fyth ei frysio, ac mae gan yr anifeiliaid fywyd pur fodlon a hamddenol gyda diet o laswellt traddodiadol (gwellt yn y gaeaf), a digonedd o le ac awyr iach.
  • Cig Eidion Cymreig
  • Yn Naturiol Gymreig
  • Yn Naturiol Flasus
  • Wedi’u Bwydo ar Laswellt yn Unig
  • Dim Porthiant Synthetig
  • Dim Gwrthfiotig
  • Dim Hormonau
  • Natur yn Unig
  Daw blas bendigedg ein cig o'r glaswellt a blodau'r ddôl a dyf ar borfeydd ffrwythlon Cymreig glannau'r Fenai. Mae'r cig yn dynerach fyth oherwydd y bywyd hamddenol, ac yn ddiweddarach, trwy drin a chrogi'r cig yn gywir.

  • Cig Oen a Chig Eidion a Fagwyd Mewn Ffordd Draddodiadol ar y Fferm
  • Blas Naturiol Arbenig
  • Gwair yw Unig Borthiant ein Gwartheg a'n Hŵyn.
  • Dim Porthiant Artiffisial
  • Dim Hormonau Tyfu Dim Gwrth Fiotig Rheolaidd
  • Sicrhawn Flas a Thynerwch Traddodiadol i'n Cig
  • Crogir ein cig traddodiadol a fagwyd ar wair yn ein hoergelloedd (cold rooms) i sicrhau ansawdd blas a thynerwch o'r gorau na ellir ei gael mewn unrhyw fodd arall.
  • NATURIOL GYMREIG - NATURIOL DYNER/FEDDAL - NATURIOL FLASUS

  Diolch am ymweld â'n gwefan. Gobeithiwn i chi ganfod yr hyn oeddech eisiau, os na wnaethoch, cysylltwch â ni'n ddiymdroi.